Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opoczno ul. Mokra i ul. Ogrodowa”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

logoPGKopoczno

 

Wartość zadania ogółem: 443 667,41 PLN

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości: 302 478 PLN