Dofinansowanie - Przodowników pracy

 

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przodowników Pracy w Opocznie”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

logoPGKopoczno

 

Wartość zadania ogółem: 243 739,84 PLN

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia pożyczki w wysokości: 174 600 PLN