Wyróżnienie dla PGK

Społeczno - Gospodarcze Podsumowanie 2013 roku w Gminie Opoczno odbyło się 7 lutego w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski, dokonał oceny minionego roku z punktu widzenia samorządu gminnego, jego zadań i realizacji budżetu. Gospodarz Gminy podkreślał, że był to rok bardzo trudny dla opoczyńskiej gospodarki. Po latach  wzmożonych nakładów na inwestycje z udziałem środków unijnych nadszedł czas rozliczania zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Jednak bez wcześniejszego ryzyka niemożliwe byłoby zrealizowanie większości inwestycji, które już zostały ukończone lub są w trakcie realizacji.

Dziękując za pomoc przy realizacji zadań samorządu gminnego Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Wojciechowski i Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski przyznali statuetkę Zarządowi Województwa Łódzkiego, którą odebrali Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i Wicemarszałek Województwa Artur Bagieński. Statuetkę za wkład w promocję Gminy Opoczno i realizację wspólnych projektów otrzymała Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy". W imieniu Grupy nagrodę odebrał prezes Zarządu Bronisław Helman.Wśród firm tworzących potencjał gospodarczy Gminy Opoczno wyróżnione zostały:
- Spółki Grupy Paradyż za wspieranie inicjatyw samorządowych i rozwój lokalnego rynku pracy;
- ZUH Wojciechowski za innowacyjne w skali kraju inwestycje służące rozwojowi Gminy;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, za prowadzenie inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Opoczno.