Zadanie p.n.: „Dostosowanie instalacji zastępczej do wymogów przepisów ochrony środowiska poprzez zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego i mobilnego sita bębnowego”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

Wartość zadania ogółem: 2 968 000,00  PLN (netto)

Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie  pożyczki w wysokości: 2 819 600 PLN

 

Opis zakresu projektu: W ramach projektu zakupiono fabrycznie nowe maszyny tj.: mobilny rozdrabniacz wstępny, mobilne sito bębnowe w celu dostosowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna do wymogów RIPOK.

 

www.zainwestujwekologie.pl