PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w dniu 27.06.2014r. w siedzibie Spółki będzie dyżurował projektant i wykonawca inwestycji : "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków" na terenie  której ma być realizowana inwestycji "Zaprojektowanie i budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni ścieków w Opocznie"

 

Pełna informacja w zakładce przetargi.