Aktualności

Zakup rozdrabniacza

 PGK Sp. z o.o. w Opocznie w ramach dostosowania instalacji do wymogów w zakresie ochrony środowiska 

dokonało zakupu mobilnego rozdrabniacza wstępnego i mobilnego sita

bębnowego, które przyczynią się do zmniejszenia całkowitej ilości składowanych

odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych frakcji możliwych do

zagospodarowania i odzysku.