Dofinans. z WFOŚiGW -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna gm. Opoczno

 

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różanna gm. Opoczno”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

Wartość zadania ogółem: 268 928,33 PLN

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości: 78 000 PLN