Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzielna, Janów Karwicki gm. Opoczno

 

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielna, Janów Karwicki gm. Opoczno”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

Wartość zadania ogółem: 2 460 247,70 PLN

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości: 863 333,00 PLN


 

Zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielna, Janów Karwicki gm. Opoczno”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

Wartość zadania ogółem: 2 460 247,70 PLN

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki pomostowej w wysokości: 1 543 497,00 PLN