Zadanie p.n.: „Dostosowanie instalacji ZUO w Różannej, gm. Opoczno do wymogów RIPOK dla mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów – etap II”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

Wartość zadania ogółem: 6 373 983,74 PLN (netto)

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości: 4 954 250,00 PLN