Zadanie p.n.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bukowiec Opoczyński gm. Opoczno”.

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

 

Wartość zadania ogółem: 888 000,00 PLN (netto)

Zadanie dofinansowane przez : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia pożyczki w wysokości: 120 991,36 PLN