Fundusz rekultywacyjny

           Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, że cena za przyjęcie do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny.