Aktualności

Komunikat z dnia 19.09.2018r

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Opoczno na terenie gm. Opoczno – ok. 2607(miejscowości: Bielowice, Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kolonia, Zameczek, Wygnanów Kolonia, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Stużno, Stużno Kolonia, Sielec, Sielec Kolonia, Wólka Dobromirowa)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie na podstawie Komunikatu  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 19.09.2018 informuje iż :

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. 

Przegotowania wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń kuchennych, kąpieli noworodków i niemowląt oraz osób z obniżoną odpornością. 

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

W dniu dzisiejszym dokonano kolejnego poboru próbek wody z w/w wodociągu do badań laboratoryjnych. 

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie.