Aktualności

Ewakuacja ZUO

Pożary miejsc, w których składowane są odpady to ostatnio prawdziwa plaga w całym kraju. W związku z powyższym inspektor ds. BHP w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Opocznie Pani Anna Wudzińska w porozumieniu z dowódcą JRG Państwowej Straży Pożarnej Panem Dariuszem Rzepką postanowili przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna. 

Zdarzenie zostało zgłoszone przez zastępcę Kierownika ZUK-u Pana Jarosława Antoniaka w poniedziałek 10 września 2018 roku o godzinie 10.15. 

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń w wyniku pożaru hali sortowni zapaliły się wysortowane odpady. Przesłany został natychmiast sygnał o alarmie pożarowym do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Do ćwiczeń ewakuacyjnych został zadysponowany jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Zastępca Kierownika Zuk-u podjął pierwsze działania ratownicze zmierzające do likwidacji zagrożenia. Wyłączono prąd w hali sortowni, ewakuowano pracowników na zewnątrz na miejsce zbiórki ewakuacyjnej. Strażacy ubrani w odpowiedni ubiór i wyposażeni w odpowiedni sprzęt weszli do hali sortowni celem sprawdzenia czy nie pozostał tam pracownik, który podczas ewakuacji doznał obrażeń bądź zatruł się toksycznym dymem.

Celem ćwiczeń, którymi koordynował dowódca Pan Dariusz Rzepka, było sprawdzenie skuteczności sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji a także doskonalenie procedur ewakuacji, zapoznanie się z kierunkami ewakuacji oraz zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia. 

Ćwiczenia przebiegły pomyślnie. Strażacy, którzy brali udział profesjonalnie wypełnili swoje zadania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Pozwoliły one strażakom jak i pracownikom Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów doskonalić techniki zachowania się podczas pożaru. Po przeprowadzonej ewakuacji odbyło się szkolenie dla pracowników z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla osoby poszkodowanej. Strażacy byli wyposażeni w fantomy, na których pracownicy mogli przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej zarówno na osobie dorosłej jak i małym dziecku. 

Po dobrze przeprowadzonych ćwiczeniach strażacy zostali oprowadzeni po terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna.