Dane o firmie

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Nazwa skrócona: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Spółki: kraj Polska, woj. Łódzkie, powiat Opoczyński, gmina Opoczno, miasto Opoczno
Adres: ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
Dane Wspólników: Gmina Opoczno - 100% udziałów.
Wysokość kapitału zakładowego: 22.362.000zł.
KRS:

Nr.0000 110297

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja

Nazwa banku: PEKAO SA
Numer konta: 51 1240 3129 1111 0010 3596 7995
NIP: 768-000-38-62
REGON: 590028079