Zarząd

 

Prezes Zarządu: Beata Wiktorowicz
Członek Zarząd: Jan Wieruszewski
Prokurent: Dariusz Sobolewski


Rada Nadzorcza Spółki:

 

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Marcin Marusiński
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Barbara Stańczyk-Kempińska
  • Sekretarz Rady Nadzorczej: Tomasz Zaborowski