Działalność

Przedmiot działalności Spółki

 • - pobór i uzdatnianie wody
 • - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
 • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • - gospodarowanie odpadami
 • - działalność sanitarna i pokrewne
 • - pogrzeby i działalność pokrewna
 • - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:   rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
 • - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • - sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • - działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
 • - badania i analizy techniczne

 

Zgodnie z art. 137 ust.6 ustawy z dnia  14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz 21) PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że cena za przyjęcie do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny.