Telefony

Prezes (44) 754 76 11
Sekretariat: (44) 754 76 11
Fax: (44) 789 06 47
Zakład Wodociągów i Kanalizacji (44) 755 32 69
Oczyszczalnia Ścieków: (44) 755 27 76*
Tel. alarmowy: 0 663 875 623*
Zakład Usług Komunalnych: (44) 754 76 05
Zakład Usług Komunalnych (44) 755 26 84
Składowisko odpadów (44) 754 76 06
Kadry i Płace (44) 754 76 11
Zaopatrzenie (44) 754 76 11
Dział Techniczny (44) 754 76 12
Księgowość (44) 754 76 13
Administarcja targowisk miejskich          
(44) 754 76 00
(44) 754 45 02* dyżur całodobowy