Kalendarium

Ważne daty :

 

2013.01.03 - Podpisana umowa na Stację Uzdatniania Wody, ul. Inowłodzka w Opocznie


 

2012.11.15 - Spotkanie z mieszkańcami -Wola Załężna


 

2012.10.08 - Spotkanie z mieszkańcami -Ogonowiec Ostrów Sitowa


 

2012.08.16 - Spotkanie z mieszkańcami -Dzielna


 

2012.07.10 - Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków"


 

2012.07.05 - Spotkanie z mieszkańcami -Bukowiec Opoczyński


 

2012.06.06 - Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"


 

2012.05.28 - Podpisanie umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu"


 

2012.05.16 - Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu"


 

2012.03.26 - Ogłoszenie postępowiana o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu"


 

2012.03.23 - W siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Beneficjentem projektu pn. „BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY OPOCZNO” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie.