Kanlizacja - oś. Milenijne

 

 

 

Zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Opoczno, oś. Milenijne w ul. Św. Łukasza

i ul. Piłsudskiego"


dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

wfios