Linki

PGK Sp. z o.o. w Opocznie - www.pgk.opoczno.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Środowiska - www.ms.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl
Fundusz Spójności - www.funduszspojnosci.gov.pl
Komisja Europejska -
www.ec.europa.eu
Komisja Europejska - reprezentacja w Polsce - 
www.ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej -
www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Ministerstwo Gospodarki - www.mgip.gov.pl
Ministerstwo Finansów - www.mofnet.gov.pl