Podpisanie aneksu

W środę 21 maja 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”  w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ze strony WFOŚiGW w Łodzi umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Tomasz Łysek oraz zastępca Prezesa Zarządu Pan Zbigniew Stasiak, nadzorujący wdrażanie funduszy unijnych. Beneficjenta reprezentowali Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Pan Jacek Pacan oraz członek Zarządu Pani Janina Ziębicka.

Aneks dotyczy poszerzenia projektu o kolejną zlewnią Januszewice -Kliny, dodatkowego odcinka budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzielna i Wola Załężna oraz 54 dodatkowych przyłaczy w Zlewniach Dzielna, Wola Załężna, Bukowiec Opoczyński, Ogonowice oraz Januszewice -Kliny.


 

UWAGA - Dyżur projektanta w siedzibie PGK

         PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w dniu 27.06.2014r. w siedzibie Spółki będzie dyżurował projektant i wykonawca inwestycji : "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków" na terenie  której ma być realizowana inwestycji "Zaprojektowanie i budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni ścieków w Opocznie"

 

Pełna informacja w zakładce przetargi.Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno

 W środę 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w obecności Pana Burmistrza Jana Wieruszewskiego, odbyło się spotkanie, podczas 

którego została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. Umowę podpisali Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pan Jacek Pacan, Członek Zarządu Spółki Pani Janina
Ziębicka oraz z ramienia Wykonawcy Prezes Ceramiki Serwis Pan Marek Pietruszewski oraz Wiceprezes Zarządu Stanisław Świątek. Jest to część projektu pn. „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”. Jego zakres przewiduje trzy etapy: 

Czytaj więcej...